! LAATSTE NIEUWS !

04-07/2016 Let op!!! Na de laatste updates van Windows 10 werken sommige USB <--> serieel converters niet meer goed.
Dit probleem kan worden opgelost met converters met een FDTI chip.

01-05-2016 DasPasUDP en DAS2015 aangepast zodat UDP-bestanden ook naar Compuclub verstuurd kunnen worden via Iphone en/of GSM telefoon.

28-02-2016 Handleiding UDP bestanden versturen m.b.v. GSM telefoon toegevoegd, handig als er in het inzetlokaal geen internet aanwezig is.

Van harte welkom op de site van het duivenadministratie syteem DAS 2015.

Het administratie syteem is ontwikkeld in samenwerking met diverse duivenorganisaties zoals Afd. Limburg, De ZLU, Afdeling Oost Brabant en verschillende verenigingen.

Het programma is vanaf zijn ontwikkeling ca. 30 jaar geleden geworden tot een volledig geautomatiseerd systeem en is opgezet als freeware wat het tot op heden nog steeds is.

Voor meer informatie kunt u terecht onder het tabblad Info in het menu.

Wedvluchten.

Een compleet wedvlucht rekenprogramma op basis van alles in één zoals uitlezen van de klok en het automatisch verwerken.

Administratief.

Een keurig verslag aan het einde van het seizoen v.w.b. de aantallen ingekorfde duiven en deelnemers of overzicht naar keuze.

Innovatie.

Bezig met het WCS oftewel wedvluchten controle systeem ter voorkoming van pogingen tot oneigenlijk gebruik van software e.d.

Kampioenschap.

Kampioenschappen op diverse niveaus berekenen met onbeperkte mogelijkheden van het aantal kampioenschappen.

Financieel.

Het bijhouden van de financiële administratie zoals contributie en andere zaken met de mogelijkheid van printen van de factuur.